סקר על בריאות ואיכות החיים של נשים באמצעי החיים

קצר בזמן? הנה סיכום מקוצר:

40% מהנשים בגילאים 45-60 סובלות באופן בינוני עד חמור, מבעיות בוגינה הבאות לידי ביטוי ביובש, עקצוץ או חוסר נוחות בוגינה, חוסר חשק לקיים יחסי מין ופגיעה בהנאה מסקס.
לרגל יום המנופאוזה בישראל ובעולם – ממצאים ראשונים מסקר הנשים באמצע החיים, הסקר דן בבריאות ואיכות החיים של נשים באמצעי החיים ונערך באמצעות האינטרנט, ע"י חברת פארמהקווסט, חברה המתמחה במחקרי שוק רפואיים. בסקר השתתפו עד כה, 375 נשים במדגם ארצי ומייצג של קבוצות הגיל 45-60 בישראל. (טווח השגיאה הסטטיסטית המירבי הינו +/- 5.06% ברמת בטחון של 95% )

מה שיעור הנשים באמצע החיים בישראל, הסובלות מתופעות וגינליות?

 • ממצאי הסקר חשפו כי 40% מהנשים בגילאים 45-60 סובלות באופן בינוני עד חמור, מבעיות בוגינה הבאות לידי ביטוי ביובש, עקצוץ או חוסר נוחות בוגינה, חוסר חשק לקיים יחסי מין ופגיעה בהנאה מסקס, כאשר בקרב נשים בנות 50 עד 54 41% סובלות ובקרב נשים בנות 55-60 42% סובלות באופן בינוני עד חמור מתופעות אלה.
 • 94% מקרב הנשים, שסובלות באופן בינוני עד קשה מבעיות יובש ועקצוץ, אינן מקבלות טיפול כלשהו לתופעות!.
 • נשים אלו, שסובלות מתופעות וגינליות, נשאלו האם הן מתכוונות לפנות לרופא לטיפול בבעיה; רק 26% מתוכן ציינו כי יבקרו אצל הרופא בגין בעיות אלה (ורובן (91% ) יבקרו אצל רופא נשים)
 • והיתר? 16% לא יבקרו אצל הרופא. אולם 44% מקרב הנשים, אשר ציינו כי הן סובלות מתופעות כגון יובש ועקצוץ בנרתיק, חוסר חשק לקיים יחסי מין ופגיעה בהנאה מסקס, טענו כי אינן סובלות מבעיות בוגינה! ייתכן שממצא זה נובע מהכחשה או מכך שהן אינן מקשרות פגיעה בהנאה מסקס/חוסר חשק לקיום יחסים כבעיה שקשורה לוגינה, כפי שנראה בנתונים הבאים לפיהם רק כ- 50% הנשים מקשרות תופעות יובש בוגינה עם ירידה בסקס ואילו מעל ל- 50% כלל אינן מקשרות או לא יודעות אם יש קשר.

ומה לגבי טיפולים? אילו טיפולים מכירות נשים לבעיות יובש בוגינה?

קרוב ל- 50% הנשים אינן מכירות טיפול כלשהו לבעיות יובש בוגינה. שליש ציינו קרמים ומסככים, וכרבע ציינו הורמונים.

פופולריים:

השפעת יובש וגינלי על תדירות קיום יחסי מין

 • קרוב ל-60% מכלל הנשים בגיל זה, דיווחו כי חלה ירידה בתדירות קיום יחסי המין אצלן, בהשוואה לתקופה שבה היה להן מחזור סדיר.
 • בקרב הסובלות מבעיות בנרתיק 75% דיווחו כי ישנה ירידה בתדירות קיום יחסי מין, לעומת 44% המדווחות ירידה, בקרב אלה שטוענות כי אינן סובלות מתופעות וגינליות.
 • בקרב נשים שהעידו שחלה ירידה בתדירות קיום יחסי המין אצלן, 60% ציינו שהסיבה היא ירידה בעניין במין, 53% ציינו בעיות עם בן הזוג, בהן ירידה בחשק המיני שלו, עייפות וחוסר עניין, ו- 27% ציינו כי זה בגלל בעיות בנרתיק וכאבים בעת קיום יחסי מין. בקרב אלו שהעידו כי הן סובלות מבעיות בוגינה 75% ציינו כי תדירות יחסי המין אצלם ירדה, והסיבה העיקרית לכך: מחצית מהן הגדירו את הסיבה כ"ירידה בעניין המין" ו-37% ציינו בפועל כי הבעיה נעוצה בתחושת יובש בנרתיק, כאבים ועקצוץ, בעת קיום יחסי מין. גם בקרב אלה שציינו כי אינן סובלות מבעיות בנרתיק שליש ציינו כי הירידה בתדירות לקיום יחסי מין היא בגלל ירידה בעניין במין, ו-10% ציינו כי הירידה נובעת מתחושת יובש בנרתיק, כאבים ועקצוץ, בעת קיום יחסי מין. חשוב לציין כאן כי הנשים ענו יותר מתשובה אחת על כן סך האחוזים מסתכם ליותר מ- 100% .
 • הנשים נשאלו כל כמה זמן בנות גילן מקיימות יחסי מין. באופן כללי הנשים העריכו שתדירות קיום יחסי המין של נשים בקבוצת גילן גבוהה יחסית, כאשר 60% מהן ציינו כי התדירות היא פעמיים – שלוש בשבוע עד פעם בשבוע. שיעור המציינות תדירות זו נמוך באופן מובהק בקרב נשים עם תופעות וגינליות, לעומת הנשים שאינן סובלות מבעיות בוגינה (45% מול 70% , הבדל מובהק ברמה של 95% במובהקות לפרופורציות).
 • רוב הנשים לא שיתפו רופא בנושא הירידה בפעילות המינית ורק 18% שאלו את הרופא.
 • שיעור הנשים ששיתפו רופא בנושא הירידה בפעילות המינית, גבוה פי 2 בקרב הסובלות מתופעות וגינליות לעומת כאלה שאינן סובלות (24% מול 12% הבדל מובהק ברמה של 95%). יחד עם זאת, כאמור, רוב הנשים אינן משתפות רופא בנושא הירידה בפעילות המינית שלהן ושל בן זוגן, בעיקר בגלל שהן חושבות ש"כשמתבגרים זה קורה לכולם" (33%), "לא נראה שמשהו יעזור " 23%, גם לנשים אין עניין (22%) [כשהבעיה אצל הבעל], בושה 14% ו- "לא יודעת למי לפנות" 6%.
 • שיעור הנשים שמקבלות את הירידה בתדירות קיום יחסי מין כחלק מההתבגרות, וכאלה שמציינות כי אין להן עניין, גבוה באופן מובהק בקרב הסובלות מבעיות וגינליות, בהשוואה לנשים שאינן סובלות .

אז הנשים מתביישות ומה עם הרופאים? האם לקרוא לזה : קשר השתיקה?

לסיכום, 40% מהנשים בישראל בקבוצה הגיל 45-60 סובלות באופן בינוני עד חמור, מיובש בוגינה, חוסר חשק לקיים יחסי מין, ופגיעה בהנאה ממין. מדובר ב- 220,000 נשים בישראל ש- 94% מתוכן אינן מקבלות טיפול!

רק מחצית הנשים בקבוצת גיל זו מקשרים ירידה בהנאה ממין וחוסר חשק לקיים יחסי מין עם יובש וגינלי.

רק מחצית הנשים מכירות טיפולים ליובש וגינלי, בהן 16% בלבד שציינו הורמונים לוגינה.

האמונה הרווחת, כי תופעות כגון ירידה בתדירות קיום יחסי מין, תופעות וגינליות וחוסר חשק ועניין במין אצל נשים , באופן כללי, נובעות לא רק בגלל החשש שלהן לדבר על כך עם רופאים, אלא בגלל שגם הרופאים עצמם אינם מדברים עם הנשים!

בישראל 2010 , כ- 220,000 נשים בישראל סובלות באופן בינוני עד קשה מיובש בוגינה, המשפיע על איכות חיים המין שלהן, כאשר רק שיעור קטן של 16% מכירים טיפולים שאכן מטפלים בתופעה. מרביתן אינן מדברות עם הרופא על הנושא ורוב הרופאים עצמם, גם לא שואלים את המטופלות על הנושא.

לא פלא שיש רוב דומם של 206,000 נשים שסובלות ואינן מטופלות…. הן סובלות מקשר השתיקה.