האם מישהו יודע משהו על חגב/ ארבה ארסי?

03/05/2023

קפץ לי על הרגל מין חגב,ענק. זה כאב והשאיר נקודת דם. ומאז הרגל מרגישה לי קצת מוזר (עברה כחצי שעה). מעשהו מכיר? יודע מה אפשר לעשות?
תודה

ללכת לרופא?

עד שתגיעי לרופא אולי כדאי לחטא את המקום

צילום פרוקי-רגליים חרקים זוחלים ודו-חיים יענו לך שם

RE: צילום פרוקי-רגליים ...

תודה רבה!