האם מותר לאלרגנים לפולים להשתמש בטיפות רסקיו לילה?

25/04/2023

כן

מה כתוב על האריזה ?

הכי טוב לישאול רופא

להתייעץ עם רוקח

מה הקשר