באמצע היום נימול קליל ביד שמאל

10/05/2023

מה זה יכול להיות
פתאום באמצע היום נימול קליל
ביד שמאל
ובאותו רגע
מין תחושה בקצה של הלשון
ובשפה התחתונה לדקה שניים

להתייעץ עם הרופא יתכן שישלח אותך לבדיקת אקו לב

פנה לפייזר

תלך למרמ

או לב או סוכרת

פה אין רופאים לכי לקופת חולים

מיון דחוף

יכל היות שיש לך קוליסטרול גבוה וזה מסוכן

מיון ממי
פה לא יבדקו אותך

סימנים לארוע מוחי לגשת למיון מיידית