אולטרה סאונד לגילוי מפרצת בטנית

01/05/2023

הרופא שלח אותי לעשות בדיקת סקר ,אולטרה סאונד לגילוי מפרצת בטנית .
משהו יכול להוסיף או להרחיב ?