דיקור סיני לטיפולי פוריות – ד"ר יריב גדעוני

קצר בזמן? הנה סיכום מקוצר:

10.01.07
חוקרים מדנמרק, גרמניה ואוסטרליה סיפקו באחרונה הוכחות כי דיקור סיני ביום השתלת העוברים משפר את הסיכוי לקליטה מוצלחת של העובר ברחם

האם הרפואה המשלימה עשויה לסייע בטיפולי פוריות? שלושה מחקרים חדשים שבדקו את השאלה נותנים תשובה חיובית, בעיקר כאשר מדובר בדיקור סיני.
במסגרת החיפושים אחר שיטות לשיפור ההצלחה בטיפולי הפוריות בכלל וההפריה החוץ גופית בפרט, עולה לא מעט פעמים מקומה של רפואה משלימה כתוספת לרפואה הקונבנציונלית. רופאי הנשים מקבלים יותר ויותר ידיעות על מחקרים, שבדקו האם ענפי הרפואה המשלימה שונים – כמו שיאצו,רייקי, דיקור סיני ורפלוקסולוגיה – משפרים את סיכויי ההצלחה בטיפולי פוריות.

סביבה אוהדת ברחם

מקובל להניח שהדיקור גורם לשחרור מוגבר של בטא-אנדורפינים, שמשפרים את אספקת הדם לרחם ולשחלות ומביאים ליצירת סביבה אוהדת יותר לקליטת העוברים. עד כה פורסמו מחקרים רבים בנושא, אבל רק מעטים מהם עמדו בסטנדרטים הרפואייים המקובלים. גליון חודש מאי 2006 של ירחון החברה האמריקאית לפוריות Fertility & Sterility הקדיש דיון לקשר בין אקופונקטורה (דיקור סיני) ובין טיפולי הפריה חוץ גופית.

הבשורה מדנמרק

חוקרים מדנמרק בדקו את מידת השפעתו של טיפול בדיקור סיני ב- 95 נשים ביום החזרת העוברים לרחם בלבד, וזאת בהשוואה לטיפול דומה ב- 91 נשים ביום החזרת העוברים וכעבור יומיים, קרוב למועד ההשרשה. כקבוצת בקרה שימשו 87 נשים שלא טופלו כלל. הנשים חולקו לקבוצות השונות באופן מקרי ביום שאיבת הביציות, לאחר שהסכימו להשתתף במחקר ולא היה הבדל בין מאפייני משתתפות הקבוצות השונות.
החוקרים מדווחים על שיעור הריונות קליניים והריונות ממשיכים גבוה יותר עם מובהקות סטטיסטית (39 אחוז ו- 36 אחוז בהתאמה ) בקבוצה הראשונה (דיקור יחיד) בהשוואה לקבוצת הביקורת (26 אחוז ו-22 אחוז בהתאמה).
שיעורי הכניסות להריון וההריונות המוצלחים בקבוצת האקופונקטורה השניה (דיקור ביום החזרת העוברים וכעבור יומיים) היה 36 אחוז ו- 26 אחוז בהתאמה ,גבוה גם הוא בהשוואה לקבוצת הביקורת, אך ללא מובהקות סטטיסטית. מסקנת החוקרים: דיקור סיני ביום החזרת העוברים משפר משמעותית את תוצאות ההפריה החוץ גופית (IVF/ICSI). דיקור חוזר כעבור יומיים איננו תורם משמעותית לתוצאות.

המחקר בגרמניה

חוקרים מגרמניה מדווחים על 225 נשים, שעברו טיפולי הפריה חוץ גופית. 116 מהנשים עברו דיקור סיני מיד לאחר החזרת העוברים וכעבור שלושה ימים, בעוד שקבוצת הביקורת, שכללה 109 נשים, עברה דיקור דמה (דיקור שלא בנקודות המסורתיות על פי הרפואה הסינית, אך בנקודות שלא עלולות לפגוע בפוריות) באותם מועדים. שתי הקבוצות גם קיבלו טיפול בתרופות סיניות באוזניים במקביל לדיקור.
בקבוצה הראשונה נמצא שיעור הריונות קליניים והריונות ממשיכים (33.6 אחוז ו- 28.4 אחוז בהתאמה) גבוה משמעותית בהשוואה לקבוצת הביקורת (15.6 אחוז ו- 13.8 אחוז בהתאמה).

התוצאות באוסטרליה

חוקרים מאוסטרליה בדקו 228 נשים, שעברו טיפולי הפרייה חוץ גופית. 110 נשים עברו נכללו בקבוצת המחקר עם דיקור סיני ו- 118 נשים עברו דיקור דמה. כל הנשים עברו שלושה דיקורים, דיקור ראשון ביום התשיעי למתן זריקות לגירוי שחלתי,דיקור שני לפני החזרת העוברים ודיקור שלישי מיד לאחר החזרת העוברים. שיעור ההריונות בקבוצת המחקר היה 31 אחוז, בהשוואה לשיעור הריונות של 23 אחוז בקבוצת הבקרה,ללא מובהקות סטטיסטית. שיעור ההריונות הנמשכים מעבר לשבוע 18 היה 28 אחוז בקבוצת המחקר בהשוואה ל- 18 אחוז בקבוצת הבקרה ללא מובהקות סטטיסטית.
במחקר זה לא נמצא שיפור משמעותי בשיעור ההריונות בעזרת האקופונקטורה, אולם נמצא שדיקור סיני הוא בדרגת בטיחות גבוהה לנשים שעוברות טיפולי הפריה חוץ גופית.

גם בסורוקה

בהמשך הובאו בעיתון עוד מספר דעות של חוקרים ואנשי רפואה נוספים, אשר סברו שיש לתת סיכוי לסוגי טיפול כגון רפואה סינית. מדובר במספר מחקרים קטן עם מתודולוגיה שונה וכל הכותבים סבורים שיש להמשיך בבדיקת הנתונים טרם מחליטים להכניס את הטיפול הנ"ל לשימוש קליני שוטף.
סדרת המאמרים האחרונה מצטרפת לעבודות נוספות שפורסמו בשנה האחרונה – כולל אחת מהמרכז הרפואי סורוקה, מקבוצת הכללית – אשר בדקו השפעה מיטיבה של הרפואה המשלימה בכלל ושל הדיקור הסיני בפרט בטיפולי הפריה חוץ גופית.
אי פריון עלול לגרום למתח ולהביא לשחרור של הורמוני מתח (STRESS HORMONS), הגורמים לשינוי באספקת הדם, תוך מתן עדיפות לאברים חיוניים כמו מוח ולב על חשבון יתר אברי הגוף כמו הרחם והשחלות. הפחתת המתח בעזרת הדיקור הסיני עשויה לשפר את אספקת הדם, מה שעשוי לשפר את שיעורי ההצלחה בכניסה להריון. אין ספק שיש צורך בעבודות נוספות העומדות בקריטריונים מדעיים מודרניים בכדי להוכיח את הטענה הזאת, אולם המחקרים האחרונים נותנים סיכוי לטיפולים כמו הדיקור הסיני.