אודות MedPortal  הרשמה לחדשות MedPortal  תקנון  שאלות נפוצות  צור קשר

(אנציקלופדיה) חדשות בריאות >

אולמד מסכמת את שנת 2020 עם חציון שיא במכירות ושיפור ניכר ברווחיות


16.3.21
אולמד (לשעבר אליום מדיקל) מסכמת את שנת 2020 עם חציון שיא במכירות ושיפור ניכר ברווחיות

במסגרת העסקה עם CSI ובכפוף להשלמת העברת הייצור ל-CSI צפויה החברה לקבל תשלום נוסף של 10 מיליון דולר

קיסריה, 15 מרץ 2021, אולמד סולושנס (ת"א: אלמד), המתמחהבטכנולוגיותזעירפולשניות למתן פתרונות חדשנייםבשווקים גדוליםלצרכים קלינייםלהם לא קיים מענה מספק, מדווחת על התוצאות הכספיות לשנת 2020, מהן עולה כי על אף התפשטות נגיף הקורונה והמשבר הכלכלי השורר ברחבי העולם, המכירות של קו הסטנטים לא נפגעו ונותרו ללא שינוי מהותי בהשוואה לשנת 2019. מכירות החברה בחציון השני של שנת 2020 היוו שיא של כול הזמנים על בסיס חציוני.

המכירות כאמור התאפשרו הודות לפריסה הרחבה של מפיצי החברה ברחבי העולם בהתאם לאסטרטגית הצמיחה שלה. החברה מעריכה כי המשך הצמיחה יתאפשר עם האצת הליך חיסון האוכלוסיות השונות ברחבי העולם כנגד נגיף הקורונה והמשך התאוששות השווקים מהמשבר הכלכלי במהלך שנת 2021.

שיעור הרווחיות הגולמית בשנת 2020 עלה לכדי 55% לעומת 38% בלבד בשנת 2019. השיפור נובע בעיקר מתמהיל המכירות לאור סגירת קו המוצרים לחיבור וחיזוק רקמות רכות ובעקבות עסקת מכירת נכסי פרוקאטיד, ומגידול בחלקן של מכירות קו הסטנטים לאור שיפור במחירי המכירה וברווחיות קו זה.

כמו כן רשמה החברה צמצום ניכר בהוצאותיה התפעוליות. הקיטון בשנת 2020 אל מול שנת 2019 נובע משורת צעדי חיסכון והתייעלות בהן נקטה החברה על מנת לעמוד באתגרי משבר מגפת הקורונה.

כמו כן קטנו הוצאות מחקר והפיתוח, נטו כתוצאה מקבלת מענק מו"פ בלתי מדלל עבור תקציב בסך של 5 מיליון ש"ח ובשיעור השתתפות מקסימלי של 50% בחברת הבת אלווטיקס, המפתחת מערכת המהווה פתרון זעיר פולשני והפיך לטיפול בסוכרת מסוג 2 והשמנת יתר.

מוקדם יותר החודש הודיעה אולמד כי באלווטיקס, יושקעו 10 מיליון ש"ח לפי שווי של 26.5 מיליון ש"ח אחרי הכסף, עם אפשרות להשקעת המשך על סך כולל של כ- 10 מיליון ש"ח נוספים.

קבוצת המשקיעים באלווטיקס, מארה"ב וישראל, מתמחים בענף מדעי החיים וביניהם נמנה גם ד"ר דיוויד מילץ', יו"ר דירקטוריון אולמד, זאת בנוסף לחלק מבעלי מניות קיימים לרבות מנכ"ל אלווטיקס, מר זיו כלפון.

ההשקעה והמענק ישמשו למימון וקידום תוכניותיה הקליניות והעסקיות של אלווטיקס ולהרחבת קניינה הרוחני במטרה לחבור לשותף אסטרטגי בינ"ל. החברה נערכת להתחלת ניסוי קליני באירופה במהלך החציון הראשון של שנת 2021 אשר במסגרתו יבחנו ביצועי המערכת שלה, ה-NobiX, במהלך תקופת שהייה בגוף האדם לתקופה של שישה חודשים.

לאור הסכם ההשקעה המשמעותי באלווטיקס, המייתר את הצורך בהשקעה נוספת בה מצד אולמד, יתרת המזומנים הקיימת בידי אולמד כעת תאפשר את המשך פעילותה עד לסוף הרבעון השני של שנת 2022 (זאת על פי מיטב הערכותיה ותקציבה הקיים אשר לצרכי שמרנות אינו כולל את התמורה המותנית במסגרת עסקת מכירת נכסי פרוקאטיד).

בפברואר השנה עדכנה החברה כי לאור התקדמות התהליכים להעברת פעילות הייצור ובהתאם לדיווחיה הפומביים של הרוכשת בדבר השקת המערכת הנרכשת המתוכננת לחציון הראשון של שנת 2021, להערכת החברה, קיימת סבירות גבוהה ביותר לכך שאבן הדרך, שהתמלאותה מותנית בהשלמת העברת פעילות הייצור של המערכת, וכן קבלת התמורה בגינה, בסך של 10 מיליון דולר ארה"ב, יושלמו במהלך החציון הראשון של שנת 2021.

במהלך שנת 2020, הודיעה החברה כי תרוליף אשר מפתחת מערכת החדשנית הכוללת שני מרכיבים עיקריים: שתל עיגון הממוקם בעלייה השמאלית של הלב ומסתם מיטרלי המושתל לתוך שתל העיגון השלימה בהצלחה ניסוי ארוך טווח אשר בוצע בחיות גדולות במסגרתו נבחן עקרון הפעולה החדשני של המערכת המפותחת על ידה מבחינת הובלת השתלים למקום ההשתלה ומבחינת תפקוד השתלים לאורך זמן.

בכוונת החברה להמשיך ולקדם את פעילות הפיתוח והוכחת ההיתכנות בבני אדם במטרה לחבור לשותף אסטרטגי בינ"ל. בנוסף, בכוונת החברה להגיש בקשה נוספת לקבלת מימון בלתי מדלל מהרשות לחדשנות לאומית לצורך קידום פעילות הפיתוח של מוצר חדשני זה.


 
גרסה להדפסה   |   שלח לחבר   |   לארכיון מאמרים
 
 אנציקלופדיה רפואית
עם המלצות לריפוי עצמי
 
 בריאות | אודות MedPortal | תקנון | קישורים | שותפים | הרשמת חברים | הרשמת רופאים ומטפלים | כניסת חברים | צור קשר | שיתופי פעולה